Skip to content Skip to footer

Gizlilik Politikası

Maje Turizm (“Maje Clinic” olarak anılacaktır) olarak, siz değerli misafirlerimizin (“misafir” olarak anılacaktır) kişisel verilerine ve özel hayatlarının gizliliğine önem veriyoruz. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Maje Clinic, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile, işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Veriler Ve Toplamanın Yöntemi

Maje Clinic tarafından mevzuatın izin verdiği bağlamda hizmetlerimizden faydalanabilmek veya bilgi almak amacıyla sitemizde bulunan iletişim formunda beyan ettiğiniz adınız soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, e-posta yazışmaları kaydedilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Maje Clinic ve misafir arasındaki hizmetlerin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Kullanıldığı Alanlar

Kişisel verileriniz Maje Clinic tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

 • Ürün veya hizmetlerin sunulması, hizmet süreçlerinin öncesi ve sonrası planlanması, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, genel anlamda hizmetlerin icrasinde iletişim sürekliliğin sağlanması,
 • Hizmet kalitemizin arttırılması,
 • Risk teşkil eden tüm işlemlerde, işlemi yapanın/yaptıranın onayını almak, kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,
 • Risk analizi oluşturmak, güvenlik denetimlerini sağlamak.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşımı yapılmamaktadır. Yalnızca; yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle talep edilmesi durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve savcılık makamları, mahkemeler ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki amaçlarla başvuru hakkına sahipsiniz.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda Maje Clinic’e gelen talepler en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi Maje Clinic – 19 Mayıs Caddesi Dr. İsmet Öztürk Sokak Elit Residence No : 3A Şişli – İstanbul adresine noter kanalıyla iletebilir yada şahsen kimliğinizle teslim edebilirsiniz. Aynı zamanda kimliğinizle birlikte kayıtlı yada bilinen e-posta adresinizden, info@majeclinic.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

telefon
whatsapp